PDFtoMusic Pro    Volgende pagina 
 

Inleiding
Hoe maak ik een PDF-bestand aan?
Menu's
Document
Algemene instellingen
Expert instellingen
Zoeken met Kooplet
Command line versie
Hulpmiddelen
Mixer
Virtueel klavier
Lyrics following
Annotations
Virtual Singer
Myriad HQ
Wat is er nieuw?
Begrenzingen
FAQ
File/Folder selector
Appendices
Probleemrapportage
Softwarelicentie
Bestellen
Bedankt
Afdrukbare handleiding


Gewijzigde hoofdstukken:

 Inleiding
PDFtoMusic is een baanbrekend en uniek programma dat Adobe PDF-muziekbladen converteert naar bewerkbare partituren.
PDFtoMusic kan een Adobe PDF-bestand inlezen dat door een muzieknotatie programma is aangemaakt. Het muziekstuk kan worden afgespeeld, de liedteksten gezongen en het bestand kan geëxporteerd worden naar diverse formaten: MIDI, Myr, BMP, WAV, AIFF en MusicXML voor de Pro versie.

Waarvoor kan ik PDFtoMusic gebruiken?
Hoe werkt PDFtoMusic?
Wat zijn de verschillen tussen de "Pro" en de "Standaard" versie?

Waarvoor kan ik PDFtoMusic gebruiken?

Het gebruik van PDFtoMusic is veelzijdig. Allereerst zijn er op het internet vele toegewijde sites, die een grote collectie van gratis PDF-bestanden aanbieden.
PDFtoMusic speelt hen af, of converteert hen naar muziekbestanden die u daarna met uw gebruikelijke muziekprogramma kunt bewerken.
Dit betekent dat PDFtoMusic u toegang geeft tot een grote bibliotheek in het publieke domein van partituurbladen die u nu kunt afspelen of bewerken.

Verder zijn er vele muzieknotatie programma's, maar er zijn er slechts een paar die bestanden met elkaar kunnen uitwisselen. Dit probleem wordt door PDFtoMusic opgelost. U hoeft met uw eigen programma slechts een PDF bestand aan te maken (zie hiervoor het volgende hoofdstuk) en hem in te lezen met PDFtoMusic. Vervolgens kunt u hem nu converteren naar een bestandsformaat dat gelezen kan worden door een andere applicatie. Voorbeelden daarvan zijn Myr of het MIDI formaat (of MusicXML als u de Pro versie gebruikt).

PDFtoMusic wordt daardoor een verbinding tussen diverse muziekprogramma's.

Een voorbeeld: uw koormeester gebruikt "Music Architect 2000" en die kan alleen bestanden in zijn eigen propriëtaire bestandsformaat opslaan. U kunt hem wel vragen om een PDF-bestand van de partituur te maken. Als u daarna gebruik maakt van PDFtoMusic, dan kunt u de partituur vervolgens bewerken in Harmony Assistant.

Als u de Pro versie van PDFtoMusic heeft, dan kunt u ook exporteren in het MusicXML uitwisselformaat (van Recordare). Het MusicXML bestandsformaat wordt momenteel ondersteund door verschillende notatieprogramma's, zoals bijvoorbeeld Finale en Sibelius.

Hoe werkt PDFtoMusic?

PDFtoMusic analyseert de inhoud van Adobe PDF-bestanden. Hij verzamelt alle grafische informatie die hij kan verwerken, zoals lettertypen, lijnen en diverse andere grafische objecten. Van deze grafische onderdelen maakt PDFtoMusic het muziekbestand dat afgespeeld kan worden.

Opmerking: sommige PDF-bestanden (dit komt niet vaak voor) bevatten een enkel beeldbestand voor de hele partituur, in plaats van een verzameling van eenvoudige grafische objecten. Dit soort PDF bestanden is waarschijnlijk met een scanner aangemaakt. PDFtoMusic kan hieruit geen elementaire grafische objecten halen. PDFtoMusic meldt dan dat een dergelijk document niet verwerkt kan worden.

Om een PDF-bestand te converteren, opent u hem eerst met "Archief>Open". Het bestand wordt nu geladen, automatisch verwerkt en vervolgens getoond.
Als PDFtoMusic een fout maakt tijdens het verwerken, dan kunt u deze fout later handmatig herstellen. Dit wordt beschreven in het corrigeren gedeelte van deze handleiding.

PDFtoMusic kan het resultaat automatisch exporteren en vervolgens het opgebouwde bestand openen met een programma dat u gekozen heeft.

Wat zijn de verschillen tussen de "Pro" en de "Standaard" versie?

De "Pro versie" omvat opties en eigenschappen die niet in de "Standaard versie" aanwezig zijn:

- Batch bestandsexport, om met één handeling alle PDF bestanden in een map en de daaronder liggende mappen te converteren.
- Expert instellingen, om handmatig alle individuele verwerkingsinstellingen te bewerken. U heeft hierdoor een preciezere controle over wat er gebeurt.
- Exporteren in het MusicXML formaat, om de lay-out van de partituur te behouden, zodra u hem in één van de vele notatieprogramma's importeert. Het andere programma ondersteunt uiteraard het MusicXML bestandsformaat.De handleiding werd vertaald door Roeland Bekker, Nederland 2014.


(c) Myriad 2007-2018 - Alle rechten voorbehouden